Χρωμοσωμικός & Γενετικός Έλεγχος Άνδρα

Εκτός από τους επίκτητους λόγους που δειλά αρχίζουν να υπονοούνται και να παρουσιάζονται κυρίως πίσω από τον κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων προς το παρόν, πρέπει να αναφερθούν και οι κληρονομούμενοι λόγοι που οδηγούν σε υπογονιμότητα.

Οι καρυοτυπικές ανωμαλίες των υποψηφίων γονέων με τις χρωμοσωμικές μεταθέσεις ή άλλες συναφείς αλλοιώσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα στη διερεύνηση του ζεύγους τόσο σε ιστορικό υπογονιμότητας, όσο και για θέματα παλίνδρομων κυήσεων. Συνήθως στα ζευγάρια αυτά προτείνεται ο προεμφυτευτικός των εμβρύων με διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για αποκλεισμό των μη φυσιολογικών εμβρύων.

Για την ανδρική υπογονιμότητα εκτός από τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες και τα προβλήματα του DNA των πρώτων γενεών των εμβρυικών κυττάρων, άλλοι σημαντικοί γενετικοί παράγοντες που υπεισέρχονται είναι η παρουσία  μικροελλείψεων στο χρωμόσωμα  Υ (ιδιαίτερα συχνές σε περιπτώσεις άζωο/ολιγοσπερμίας) και οι μεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής ίνωσης (CFTR), που σχετίζονται κυρίως με περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας.

Θεωρούμε πολύ σημαντική την πληροφορία για κίνδυνο μετάδοσης των ανωμαλιών του χρωμοσώματος Υ και της κυστικής ίνωσης. Στην πρώτη περίπτωση ο μέσω IVF αποκτηθείς αρσενικός απόγονος θα έχει οπωσδήποτε προβλήματα γονιμοποίησης όπως και ο πατέρας του, ενώ στην περίπτωση της κυστικής ίνωσης πρέπει να τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης.

Πρωτοπορία

Οι επιτυχίες του τμήματος διερεύνησης της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας καθιέρωσαν από νωρίς το συγκεκριμένο ιατρείο και στην συνέχεια το γυναικολογικό ιατρείο του κέντρου.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 246 Χολαργός (παράδρομος Μεσογείων, πάνω από τράπεζα Πειραιώς, δίπλα στο μετρό Χολαργού)

2106544444, 2106981350, 2106981370, 2106981332, 2106981335
(fax) 2106996870

Search