Έργαστηριακή διερεύνηση του ιού SARS Cov-2

PCR Μοριακή Ανίχνευση

Στα εργαστήρια Locus Medicus με πολυετή εμπειρία στην Μοριακή Διαγνωστική, και εξειδίκευση σε μολυσματικούς παράγοντες (με 3 διεθνείς πατέντες και δημοσιεύσεις), εκτελείται  το μοριακό τεστ της ανίχνευσης του νέου στελέχους του κορονοϊού SARS-CoV-2 με πιστοποιητικό διαπίστευσης (Hellenic Accreditation system, Certificate No.621, ELOT EN ISO 15189).

Η διαδικασία ανίχνευσης διενεργείται σε εγκαταστάσεις Βιοασφάλειας Επιπέδου ΙΙ, ακολουθώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα του WHO/CDC1,2. Η ανίχνευση του RNA του νέου στελέχους του κορονοϊού, με αντίστροφη μεταγραφή και πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT Real-Time PCR), έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες WHO/CDC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269).

Η μοριακή μέθοδος ανάλυσης PCR στηρίζεται στην ανίχνευση ιικών σωματιδίων και εξασφαλίζει εγγυημένη αξιοπιστία ανάλυσης.

Εκτός από την ανίχνευση του ιού SARS Cov-2 στα εργαστήρια μας γίνεται πλέον και η τυποποίηση του στελέχους συμπεριλαμβανομένου και του στελέχους Όμικρον καθώς επίσης και πληροφόρηση με ημιποσοτικό τρόπο για το μέγεθος του ιϊκού φορτίου. Ετσι μπορούμε να προσδιοριστεί η κλινική πορεία των νοσούντων, εάν δλδ αυτοί βρίσκονται στην αρχική φάση εγκατάστασης της νόσου, στην επικράτηση της, στην αποδρομή της ή την αναζοπύρωσης της.

Όλες οι μοριακές αναλύσεις γίνονται εξατομικευμένα.

Για την εξέταση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) το δείγμα λαμβάνεται από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.

Καθημερινά παραλαμβάνουμε δείγματα από μεγάλες εταιρείες, νοσοκομεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, κρουαζιερόπλοια, αθλητικούς ομίλους καθώς και πολίτες που έρχονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας μας χωρίς αναμονή και χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους (drive in) σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, προασπίζοντας τη διαγνωστική επιτυχία. 

  • Εξαγωγή αποτελέσματος αυθημερόν.
  • Για ταξιδιώτες εκδίδεται απάντηση σε Αγγλικά.
  • Δειγματοληψία κατ’ οίκον.
    (Η τιμολόγηση επιβαρύνεται με λογική αμοιβή για τη μετακίνηση η οποία είναι ανάλογη της απόστασης από το κέντρο μας).
  • Όλοι οι μεταλλαγμένοι τύποι του ιού αναγνωρίζονται με την μοριακή μέθοδο που εφαρμόζεται.
  • Σε κάθε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να παρέχεται σχόλιο με αξιολόγηση της πορείας της νόσου με βάση την ημιποσοτική εκτίμηση του ιικού φορτίου.

Rapid Test

Εκτός από την μοριακή μέθοδο ανίχνευσης, στα εργαστήρια LM διενεργούνται και rapid tests και εξετάσεις αντισωμάτων

Τα  rapid test αντιγόνου για COVID-19 (Ag-RDT) χρησιμοποιούν ως μέθοδο την ανοσοχρωματογραφία. Στην περίπτωση για τον SARS-CoV-2, ο στόχος είναι συχνά μια πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου (N) του ιού, καθώς είναι άφθονη στον ιό και επαρκώς ειδική για το SARS-CoV-2. Είναι μία από τις 4 πιο σημαντικές δομικές πρωτεΐνες και εμπλέκεται στην αντιγραφή, τη μεταγραφή και τη δέσμευση του ιικού γονιδιώματος. 

Τα rapid test αντιγόνου συνέβαλαν στον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 αφού έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα 3 – 10 ημέρες μετά την επιμόλυνση, όταν ο ασθενής είναι μεταδοτικός και αρκετές φορές είναι ακόμα ασυμπτωματικός. Mε την πάροδο των μηνών υπήρξε ιδιαίτερη βελτίωση στην ευαισθησία της μεθόδου. Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε τα rapid tests από συγκεκριμένες εταιρίες να ανιχνεύουν τον ιό σε δείγματα που με τη μοριακή μέθοδο εντοπίστικε πολύ μικρό ιϊκό φορτίο.

Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να κάνουμε εξέταση Covid οικονομικά και αξιόπιστα αφού τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός μίας ώρας.

Στην εταιρεία μας έχει γίνει εκτίμηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας τουλάχιστον 15 διαφορετικών αντιδραστηρίων Rapid Test στα οποία  έχουν διαπιστωθεί μεταξύ τους διαφορές. Από εμάς έχουν επιλεγεί τα πιο αξιόπιστα αντιδραστήρια ύστερα από συγκριτικό έλεγχο.

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM  και  IgG έναντι της πρωτεΐνης S1 (ακίδας) του ιού SARS COV-2.

Η εξέταση είναι χρήσιμη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αντισωμάτων που έχουν αναπτυχθεί τόσο στους ασθενείς  που έχουν νοσήσει από τον ιό, όσο και στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Γίνεται με αιμοληψία.

Μετά τη μόλυνση και τον πολλαπλασιασμό του ιού, ο οργανισμός παράγει αντισώματα που αντιμετωπίζουν την επικράτηση του ιού στο ίδιο το άτομο καθώς και τη μολυσματικότητα του σε άλλα άτομα. Τα IgΜ αντισώματα έναντι τόσο του νουκλεοκαψιδίου (N), όσο και έναντι της ακίδας (S) ανιχνεύονται 5-7 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό. Τα  IgG τόσο τα N όσο και τα S, ανιχνεύονται σε 2-3 εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και παραμένουν σταθερά για αρκετό χρονικό διάστημα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα έκθεσης του ατόμου ή μόλυνσής του από τον ιό. Το αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει εάν η συγκέντρωση των αντισωμάτων είναι κάτω από τα όρια ανίχνευσης του τεστ ή αν δεν υπάρχουν ακόμη αντισώματα στο στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η λήψη.

Η αυτοματοποιημένη ανοσολογική εξέταση που αναφερόμαστε, περιλαμβάνει τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων, που αναπτύσσονται έναντι της περιοχής πρόσδεσης στον υποδοχέα RDP της πρωτεΐνης S1 (ακίδας) του ιού SARS COV-2 και χρησιμοποιεί τεχνολογία μικροσωματιδιακής  εξέτασης χημειοφωταύγειας (CMIA). 

Στο εργαστήριο μας θετική τιμή θεωρείται >50 ΑU/ml. Όμως το εμβόλιο καθώς και η ανάρρωση από τη νόσο είναι κοινά αποδεκτό ότι εγκαθιστούν ανοσία, είτε μέσω παραγωγής αντισωμάτων (που μετράει η εξέταση), είτε μέσω άλλων μηχανισμών της άμυνας του οργανισμού. Η ύπαρξη αντισωμάτων λοιπόν, πληροφορεί για την ανάπτυξη ανοσίας (ύπαρξη προστασίας), που όμως, για να διατυπωθούν χρονικά περιθώρια διάρκειας πρέπει να περιμένουμε τις διατυπώσεις των επίσημων κέντρων αναφοράς. Εμείς προτείνουμε την εξέταση ανίχνευσης Αντισωμάτων SARS-CoV-2, σε διάστημα περίπου 20 ημερών από την αρνητικοποίηση της PCR ή τη διενέργεια της δεύτερης δόσης  εμβολίου.

Η εξέταση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερου βαθμού ευαισθησία και ειδικότητα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν αυθημερόν.

 

Επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19
1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/lab-biosafety-guidelines.html
2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance__

Κλείστε ραντεβού σήμερα