Τμήμα Βιοπαθολογίας

Το Τμήμα Βιοπαθολογίας της LOCUS MEDICUS συμμετέχει στο πρόγραμμα BIORAD-EQAS IMMUNOASSAY για την  για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Τα εργαστήριά μας εφαρμόζουν μεθόδους αναφοράς για όλες τις εξετάσεις:

 • Καλλιέργειες βιολογικών υγρών
 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Έλεγχος πηκτικότητας
 • Βιοχημικές εξετάσεις
 • Ανοσολογικές εξετάσεις
 • Ορμονολογικός έλεγχος
 • Νεοπλασματικοί δείκτες
 • Επίπεδα φαρμάκων
 • Ανίχνευση τοξικών ουσιών
 • Γενική εξέταση βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, Πλευριτικό, Αρθρικό, Ασκιτικό, Περικαρδιακό κτλ.)
 • Εξετάσεις ελέγχου σπέρματος (Σπερμοδιάγραμμα - Βιοχημικές εξετάσεις)

Επίσης, στο Εργαστήριό μας διενεργούνται οι παρακάτω ειδικές εξετάσεις:

 • IgG/IgM Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Leptospira spp.
 • Αντι-HPV αντισώματα (6, 11, 16 & 18) για έλεγχο ανοσοποίησης μετά από εμβολιασμό.
 • Ειδικές καλλιέργειες: Kαλλιέργεια μυκήτων για ονυχομυκητιάσεις και δερματομυκητιάσεις, καλλιέργεια B-Koch, αντιβιόγραμμα για Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma fermentans, Ureaplasma urealyticum, μυκητόγραμμα κτλ.
 • Ανοσοκαθήλωση  πρωτεϊνών  ορού  και  εγκεφαλονωτιαίου  υγρού  για ποιοτική ανίχνευση και ταυτοποίηση ολιγοκλωνικών  ζωνών

Επίσης, στο τμήμα μας εκτελούνται ειδικά πακέτα εξετάσεων, με χαμηλότερες τιμές, όπως:

Προληπτικός Έλεγχος (Γενικό check-up)

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Χοληστερίνη LDL
 • Χοληστερίνη HDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Ολικά λιπίδια
 • Γενική ούρων

Έλεγχος θυρεοειδούς

 • T3
 • T4
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • ANTI-TPO
 • ANTI-Tg
 • TG

Έλεγχος 1ου Τριμήνου Εγκυμοσύνης (Προγεννητικός έλεγχος)

 • Γενική αίματος
 • Ομάδα ρέζους
 • Ηλεκτρ/ση αιμοσφαιρίνης
 • Γενική ούρων
 • Κρεατινίνη
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Αντι-Ερυρθρά IgG-IgM
 • Αντι-Τοξοπλασμα IgG-IgM
 • Αντι-CMV IgG-IgM
 • HIV I & II
 • HBsAg
 • Anti-HCV (ολικά)
 • Λιστέρια
 • TSH
 • FT4
 • K/A Κολπικού Πλήρης

Καλλιέργειες Κολπικού

 • Μικροσκοπική εξέταση κολπικού
 • Μικροσκοπική εξέταση GRAM
 • Καλλιέργεια κολπικού ΑΕΡΟΒΙΑ
 • Καλλιέργεια κολπικού ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
 • Καλλιέργεια για ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (M. hominis)
 • Καλλιέργεια για ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ (U. urealyticum)
 • Ανίχνευση αντιγόνου για ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C. trachomatis) (IFA)

Έλεγχος θρομβοφιλίας

 • Πρωτεΐνη C
 • Πρωτεΐνη S
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • APC Resistance
 • Αντιπηκτικό λύκου PTT-LA
 • Αντικαρδιολιπίνες IgG
 • Αντικαρδιολιπίνες IgM
 • Ομοκυστεΐνη
 • Παράγων VIII
 • β2GPI IgG
 • β2GPI IgM

 

Yπεύθυνος Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας
Γιώργος Γεωργούλιας, MD
Ιατρός Βιοπαθολόγος