Τμήμα Ανοσολογίας & Κυτταρικής Βιολογίας

 

Στο Τμήμα Ανοσολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας εκτελούνται:

A) Κυτταρομετρία Ροής:

  • Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση - τυποποίηση υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος.
  • Διερεύνηση χρόνιας και οξείας λευχαιμίας.
  • Ανίχνευση του λευκοκυτταρικού αντιγόνου HLA-B27
  • Ανίχνευση αντιπατρικών αντισωμάτων
  • Μέτρηση απόπτωσης σπέρματος

Β) Ειδικές πράξεις και εξετάσεις υπογονιμότητας και παλινδρομήσεων:

  • Παρασκευή εμβολίου αντιπατρικών.
  • Μεικτή λεμφοκυτταρική καλλιέργεια για επιλογή δότου αντιπατρικού εμβολίου.
  • Θρομβοελαστόγραμμα για άμεση παρακολούθηση των παραμέτρων πήξης και ινωδόλυσης.
  • Μέτρηση κυτταροτοξικής δραστικότητας των ΝΚ λεμφοκυττάρων ή άλλων λεμφοκυτταρικών πληθυσμών.

 

Yπεύθυνος Εργαστηρίου Ανοσολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας
Βασίλης Τσιλιβάκος, MD, PhD
Ιατρός Παθολογοανατόμος, Ανοσολόγος