Τμήμα Μοριακής Παθολογίας & Γενετικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Η χρήση σύγχρονων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, αποτελεί τα τελευταία έτη απαραίτητη συνιστώσα των μεθόδων ανάλυσης, καθώς προσφέρει άμεση απάντηση σε καίρια κλινικά ερωτήματα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της Μοριακής Διαγνωστικής προσέγγισης είναι:

  • η διαπίστωση μιας λοίμωξης σε αρχικά στάδια
  • ο προσδιορισμός της ενεργότητας/μεταδοτικότητας νόσων
  • η εκτίμηση της αντίδρασης σε ακολουθούμενες θεραπείες
  • ο ακριβής καθορισμός του τύπου/είδους μιας ασθένειας για την εξατομίκευση της αγωγής
  • η ανίχνευση και πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων
  • ο προσδιορισμός της ακριβούς γενετικής βλάβης και η συσχέτιση με το φαινότυπο

Οι εφαρμοζόμενες στο LOCUS MEDICUS μεθοδολογίες βασίζονται σε παραλλαγές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR, RT-PCR, RealTime PCR), της χρωματογραφίας (D-HPLC) και της ηλεκτροφόρησης (METAPHORE, ACRYLAMIDE, AGAROSE, DGGE) και παρέχουν με την απαραίτητη τεχνογνωσία τη δυνατότητα ανίχνευσης και ανάλυσης του γονιδιώματος ιών, βακτηρίων, παρασίτων, αλλά και του ανθρώπινου γενετικού υλικού σύμφωνα πάντα με διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα.

Στο εργαστήριό μας λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επίπεδο διάγνωσης η σύγχρονη τεχνική των DNA μικροσυστοιχιών (DNA microarrays) η οποία σε συνάρτηση με την PCR  μπορεί να μας δώσει ταχύτατα αποτελέσματα ταυτοποίησης και τυποποίησης ιών με συγγένεια (τύποι HPV, ερπητοϊοί, αναπνευστικοί ιοί), καθώς και DNA πολυμορφισμών (γενετική προδιάθεση για Οστεοπόρωση).

Πρόσφατα δε, το τμήμα εξοπλίστηκε με τον τελευταίας τεχνολογίας αναλυτή αλληλουχίας DNA (DNA Sequencer) Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, για τον ακριβή καθορισμό DNA αλληλουχιών, που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση μεταλλάξεων για νοσήματα όπως η κυστική ίνωση και για τον ακριβή, όσο και τεκμηριωμένο, καθορισμό συγγένειας μεταξύ ατόμων, όπως στον έλεγχο γονικής συγγένειας.

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου Μοριακής Παθολογίας & Γενετικής/Κυτταρογενετικής

Βασιλική Μίχου, PhD - Μοριακή Βιολόγος, Βιοχημικός

Νίκος Γεωργακόπουλος, MSC - Βιολόγος, Κυτταρογενετιστής