Ταυτοποίηση Πατρότητας

Μοριακή ταυτοποίηση πατρότητας με Sequencing
Μέθοδος: PCR-Sequencing Υλικό: Οποιοδήποτε Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών
Επείγουσα (24h) μοριακή ταυτοποίηση πατρότητας με Sequencing
Μέθοδος: PCR-Sequencing Υλικό: Οποιοδήποτε Συνθήκες: 4°C Χρόνος: <24h