Τυποποίηση HLA

Μοριακή τυποποίηση HLA-A
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών
Μοριακή τυποποίηση HLA-B
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών
Μοριακή τυποποίηση HLA-C
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών
Μοριακή τυποποίηση HLA-DR
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών
Μοριακή τυποποίηση HLA-DQ
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών
Μοριακή τυποποίηση HLA-DP
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: 4°C Χρόνος: Εντός 10 ημερών