Απομόνωση Γενετικού Υλικού

Απομόνωση DNA από κοινά βιολογικά υλικά
Μέθοδος: Απομόνωση DNA Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT Χρόνος: <24h
Απομόνωση DNA από σπάνια βιολογικά υλικά
Μέθοδος: Απομόνωση DNA Υλικό: Διάφορα Συνθήκες: RT Χρόνος: <24h
Απομόνωση RNA
Μέθοδος: Απομόνωση RNA Υλικό: Αίμα, Ορός Συνθήκες: 4°C Χρόνος: <24h