Ειδικά Πακέτα Μοριακών Εξετάσεων

Τα Πακέτα Μοριακών Εξετάσεων διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: