Ανίχνευση Μολυσματικών Παραγόντων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η χρήση σύγχρονων τεχνικών Μοριακής Παθολογίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται απόεξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, αποτελεί τα τελευταία έτη απαραίτητη συνιστώσα των μεθόδων ανάλυσης, καθώς προσφέρει απάντηση σε καίρια κλινικά ερωτήματα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της Μοριακής Διαγνωστικής προσέγγισης είναι:

  • Ανίχνευση πρακτικά οποιουδήποτε μολυσματικού παράγοντα κλινικής σημασίας,συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, ιών, μυκήτων, πρωτόζωων και παρασίτων.
  • Ποσοτικοποίηση/καθορισμός μικροβιακού φορτίου με σκοπό τον προσδιορισμό του σταδίου της λοίμωξης ή/και της απόκρισης μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά/αντιϊικά.
  • Ακριβής γενετικός προσδιορισμός (τυποποίηση) του είδους και διαχωρισμός μεταξύ συγγενών βιοτύπων του κάθε μικροοργανισμού με σκοπό τον καθορισμό/εξατομίκευση της αγωγής.
  • Εξαιρετική ευαισθησία (>90% )σε σύγκριση με τις κλασικές ανοσολογικές και μικροβιολογικές μεθόδους ανίχνευσης.
  • Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ βιολογικό υλικό.
  • Εξαιρετική ταχύτητα: Αποτέλεσμα εξέτασης εντός 2 εργάσιμων ημερών και γρηγορότερα για επείγοντα περιστατικά κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριο.
  • Το αποτέλεσμα της εξέτασης ΔΕΝ επηρεάζεται από ταυτόχρονη ή προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών/αντιϊικών φαρμάκων.

Στα διαγνωστικά εργαστήρια LOCUS-MEDICUS οι μοριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται πλέον με PCR πραγματικού χρόνου (REAL-TIME PCR) και όχι με απλή PCR επιτρέποντας έτσι την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του αποτελέσματος. Οι εξετάσεις του Τμήματος Μοριακής Παθολογίας πραγματοποιούνται με την χρήση ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (IVDM - In Vitro Diagnostic Method) αντιδραστηρίων και εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται πάντα ξεχωριστοί εσωτερικοί μάρτυρες ανά δείγμα για την διασφάλιση του ορθού αποτελέσματος. Πρόσφατα εφαρμόστηκε από το εργαστήριό μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επίπεδο διάγνωσης η σύγχρονη τεχνική των DNA μικροσυστοιχιών (DNA microarrays) η οποία σε συνάρτηση με την PCR μπορεί να μας δώσει ταχύτατα αποτελέσματα ταυτοποίησης και τυποποίησης ιών με συγγένεια (τύποι HPV, ερπητοϊοί, αναπνευστικοί ιοί).