Οι βασικές εξετάσεις της Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής

 

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής της Locus Medicus αποτελεί ένα από τα λίγα κέντρα παγκοσμίως που παρέχουν την πλήρη γκάμα εξειδικευμένων εξετάσεων αναπαραγωγικής ανοσολογίας, όπως επίσης ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα του οποίου οι κλινικοί και βασικοί επιστήμονες μπορούν να παρέχουν πλήρως εμπεριστατωμένη και αναλυτική επεξήγηση των αποτελεσμάτων τους όταν αυτό απαιτείται.

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής της Locus Medicus ιδρύθηκε το 1996 μέσα από την ανάγκη σε εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ από το Ιατρείο Διερεύνησης Υπογονιμότητας του κέντρου μας. Από τότε, μέσα από μία 15ετή πορεία στενής συνεργασίας με κλινικούς ιατρούς και ερευνητές ειδικούς στην ανοσολογίας της αναπαραγωγής, καθώς και με την εμπειρία περισσοτέρων από 15,000 υπογόνιμων ζευγαριών, το Εργαστήριο Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής της Locus Medicus εξελίχθηκε και ωρίμασε σε ίσως το κορυφαίο της χώρας και ένα από τα λίγα στο είδος του παγκοσμίως.

 


 

Ως αυτόματη αποβολή ορίζεται εκείνη που συμβαίνει έως 20 εβδομάδες μετά την σύλληψη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επαναλαμβανόμενων αποβολών χαρακτηρίζονται αγνώστου αιτιολογίας (1). Όσον αφορά στους παράγοντες ανοσολογικής αιτιολογίας περιλαμβάνεται η αυξημένη ΝΚ δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με την αυξημένη συγκέντρωσή τους στο περιφερικό αίμα όπως  δείχνουν μελέτες που συγκρίνουν τους πληθυσμούς των ΝΚ μεταξύ γυναικών που εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες αποβολές και αυτών που κυοφορούν φυσιολογικά (2). Επίσης, η μέτρηση της κυτταροτοξικής δράσης των NK δείχνει ότι μειώνεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μετά από χορήγηση θεραπείας (3). Επιπρόσθετα, αρκετές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η απόρριψη καρυοτυπικά υγιών εμβρύων σχετίζεται με αυξημένη δράση των ΝΚ κυττάρων δείχνουν ότι ο περιορισμός της δράσης τους, σχετίζεται με αναπαραγωγική επιτυχία.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε απαραίτητα την απόλυτη μέτρηση του αριθμού των ΝΚ και των υποπληθυσμών τους στο περιφερικό αίμα γυναικών με ιστορικό αποβολών ανοσολογικής αιτιολογίας. Επίσης, ο υπολογισμός της κυτταροτοξικής τους δράσης εκτιμά την ενεργότητα των ΝΚ η οποία δεν αποτελεί γραμμική συνάρτηση της συγκέντρωσής τους.

Τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα παίζουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της σύλληψης (4). Συγκεκριμένα έχει προταθεί ότι η εγκυμοσύνη προάγεται από τα Th2, τα οποία οδηγούν σε χυμικές απαντήσεις και όχι από Th1 τα οποία καταστέλλουν την εμβρυική ανάπτυξη. Ειδικά σε γυναίκες με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβολών έχει βρεθεί αυξημένος ο πληθυσμός Th1 σε βάρος αυτού των Th2 (5). Η μετατόπιση του λόγου των υποπληθυσμών Τh1/Th2 προς την κατεύθυνση των Th2 θεωρείται ότι ευνοεί την εγκυμοσύνη (4).

Τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτεται ο ρόλος των Tregs στην καταστολή της ανοσολογικής απάντησης εναντίον του εμβρύου (6). Υπάρχουν πολλές εργασίες οι οποίες συσχετίζουν ένα ποσοστό αποβολών αγνώστου αιτιολογίας με την ελαττωμένη παρουσία τους. Τα Τregs φαίνεται να είναι αυξημένα στις γυναίκες που κυοφορούν επιτυχώς σε αντίθεση με ένα ποσοστό γυναικών με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβολών στις οποίες εμφανίζονται ελαττωμένα (7).

Συνεπώς, μια πληρέστερη προσέγγιση των αποβολών αγνώστου αιτιολογίας θα περιελάμβανε και τη μέτρηση Τregs καθώς επίσης κ παρουσιάζονται πρωτόκολλα που στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού τους (6).

 


 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  1. Garrido-Gimenez C, and Alijotas-Reig J. Recurrent miscarriage: causes, evaluation and management. Postgraduate medical journal. 2015;91(1073):151-62.
  2. Kwak JY, Kwak FM, Ainbinder SW, Ruiz AM, and Beer AE. Elevated peripheral blood natural killer cells are effectively downregulated by immunoglobulin G infusion in women with recurrent spontaneous abortions. American journal of reproductive immunology. 1996;35(4):363-9.
  3. Roussev RG, Ng SC, and Coulam CB. Natural killer cell functional activity suppression by intravenous immunoglobulin, intralipid and soluble human leukocyte antigen-G. American journal of reproductive immunology. 2007;57(4):262-9.
  4. Veenstra van Nieuwenhoven AL, Heineman MJ, and Faas MM. The immunology of successful pregnancy. Human reproduction update. 2003;9(4):347-57.
  5. Kwak-Kim JY, Chung-Bang HS, Ng SC, Ntrivalas EI, Mangubat CP, Beaman KD, Beer AE, and Gilman-Sachs A. Increased T helper 1 cytokine responses by circulating T cells are present in women with recurrent pregnancy losses and in infertile women with multiple implantation failures after IVF. Human reproduction. 2003;18(4):767-73.
  6. Williams Z. Inducing tolerance to pregnancy. The New England journal of medicine. 2012;367(12):1159-61.
  7. Somerset DA, Zheng Y, Kilby MD, Sansom DM, and Drayson MT. Normal human pregnancy is associated with an elevation in the immune suppressive CD25+ CD4+ regulatory T-cell subset. Immunology. 2004;112(1):38-43.