Τμήμα Υπερήχων

 

1. TRIPLEX

 • Τriplex καρωτίδων - σπονδυλικών αρτηριών
 • Τriplex αρτηριών άνω ακρών
 • Τriplex αρτηριών κάτω ακρών
 • Τriplex αρτηριών άνω & κάτω άκρων
 • Τriplex φλεβών άνω άκρων
 • Τriplex φλεβών κάτω άκρων
 • Τriplex φλεβών άνω & κάτω άκρων
 • Τriplex αρτηριών και φλεβών άνω άκρων
 • Τriplex αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων
 • Τriplex αρτηριών και φλεβών άνω & κάτω άκρων
 • Τriplex οσχέου
 • Τriplex νεφρικών αρτηριών
 • Τriplex κοιλιακής αορτής
 • Τriplex λαγονίων αρτηριών
 • Τriplex λαγονίων αρτηριών & κοιλιακής αορτής

2. ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

 • Υπέρηχος θυρεοειδούς
 • Υπέρηχος παραθυρεοειδούς
 • Υπέρηχος θυρεοειδούς & παραθυρεοειδούς
 • Υπέρηχος μαστού
 • Υπέρηχος τράχηλου
 • Υπέρηχος υπογνάθιου αδένα
 • Υπέρηχος παρωτίδων
 • Υπέρηχος σιελογόνων

3. ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΟΙΛΙΑΣ

 • Υπέρηχος ήπατος - χοληφόρων – παγκρέατος
 • Υπέρηχος ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος – σπλήνα
 • Υπέρηχος άνω κοιλίας
 • Υπέρηχος κάτω κοιλίας
 • Υπέρηχος άνω κοιλίας & κάτω κοιλίας
 • Υπέρηχος νεφρών & ουροδόχου κύστης
 • Υπέρηχος νεφρών
 • Υπέρηχος κοιλιακής αορτής
 • Υπέρηχος ελάσσονος πυέλου
 • Υπέρηχος μήτρας & ωοθηκών
 • Υπέρηχος οργάνου

4. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπέρηχος β΄ επιπέδου
 • Υπέρηχος διακολπικός

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Βιοψία θυρεοειδούς δια λεπτής βελόνης (FNA) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση & κυτταρολογική εξέταση βιοψίας