Μεταβολικός έλεγχος 5€ και δωρεάν Παθολογική εκτίμηση

Μεταβολικός έλεγχος 5€ και δωρεάν Παθολογική εκτίμηση

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την σημαντικότερη απειλή για την δημόσια υγεία και τη συχνότερη αιτία πρώιμης θνησιμότητας στη σύγχρονη εποχή.

Πρόκειται για πολυσύνθετη νόσο. Οι συχνότεροι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση, κάπνισμα, λιπίδια και σακχαρώδης διαβήτης) συνυπάρχουν και δρουν πολλαπλασιαστικά προκαλώντας μακροπρόθεσμα αγγειακά επεισόδια (έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο).

Dr Ζουπας Χρήστος Επιστημονικός Υπεύθυνος Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

Όμως, μπορούν να τροποποιηθούν, να αλλάξει η πορεία της υγείας μας και να μειωθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Αρκεί μόνο να επισημανθούν, να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις, να γίνουν οι σωστές τροποποιήσεις του τρόπου ζωής και αν χρειάζεται, οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Επομένως, η εξασφάλιση καλύτερης υγείας είναι θέμα σωστής πρόληψης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η LOCUS MEDICUS προσφέρει σε τιμή κόστους μεταβολικό αιματολογικό έλεγχο και δωρεάν εκτίμηση των αποτελεσμάτων, κατόπιν ραντεβού, από τον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου μας Παθολόγο-Διαβητολόγο Χρήστο Στ. Ζούπα. Συμβάλλουμε, μ’ αυτόν τον τρόπο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την καταπολέμηση της καρδιαγγειακής νόσου.


Πακέτο Μεταβολικού Ελέγχου  ⇒  5 €
  • Γενική Αίματος                                     
  • Σάκχαρο                                            
  • Χοληστερίνη ολική                             
  •  HDL, LDL                                          
  • Τριγλυκερίδια
  • Ουρία                  
  • Κρεατινίνη          
  • SGOT                       
  • SGPT                                                                            
  • TSH         

ΔΩΡΕΑΝ κλινική εκτίμηση των αποτελεσμάτων από Ειδικό Παθολόγο

 

Καλέστε στο 2110 6544444

Ισχύς προσφοράς: 15.10.2023-30.11.2023