Κυτταρική Βιολογία
& Ανοσολογία

Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Ανοσολογίας

Τα τελευταία χρόνια, η σημαντικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και γενικότερα διαφόρων θεμάτων της ανοσολογίας έχει ένα διαρκώς αυξανόμενο αντίκτυπο, τόσο στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, όσο και στη κοινωνία γενικότερα. Πόσο μάλλον που το τελευταίο χρόνο, λόγω και της πανδημίας Covid–19, η ανάγκη του κοινού για απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως τι είναι ανοσία και πως δημιουργείται, αυξάνονται διαρκώς.  

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά προσαρμοστικό σύστημα άμυνας απέναντι σε παθογόνους μικροοργανισμούς, αλλά και σε διάφορες καταστάσεις όπως ο καρκίνος. Χρησιμοποιώντας και ενεργοποιώντας μια πληθώρα κυττάρων και μορίων, μπορεί πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα να αναγνωρίζει, απομονώνει και να καταστρέφει μια τεράστια ποικιλία ξένων αντιγόνων. Το δίκτυο των κυττάρων και μορίων αυτών, τα οποία συνεργάζονται δυναμικά και προσαρμοστικά είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, φτάνοντας σε πολυπλοκότητα άλλα συστήματα, όπως το νευρικό. 

Τα κύτταρα που προκαλούν ανοσία περιλαμβάνουν φαγοκύτταρα, π.χ. τα μονοπύρηνα, τα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, και τα λεμφοκύτταρα, όπως π.χ. τα Τ, Β και ΝΚ λεμφοκύτταρα. 

Δυο σημαντικές ιδιότητες του ανοσοποιητικού συστήματος, που η δυσλειτουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές καταστάσεις (π.χ. αυτοανοσία) είναι η ειδικότητα και η μνήμη των προσαρμοστικών ανοσολογικών αποκρίσεων. Η μνήμη, πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντική, γιατί συνεισφέρει σε μια πιο αποτελεσματική απόκριση στις επακόλουθες συναντήσεις του οργανισμού με το ίδιο συγκεκριμένο αντιγόνο. 

Στο Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Ανοσολογίας εκτελούνται εξετάσεις που κύριο σκοπό έχουν τη διερεύνηση και ανάλυση κυτταρικών πληθυσμών στην υγεία και στη νόσο, με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής.  Οι παθολογικές καταστάσεις που η διερεύνηση τους περιλαμβάνει τέτοιους ελέγχους είναι οι ανοσοανεπάρκειες, η υπογονιμότητα, οι αποβολές και οι αιματολογικές κακοήθειες. Στην εταιρεία μας, ιδιαίτερη χρήση γίνεται στη διερεύνηση λοιμώξεων και παραπάνω από σίγουρη θεωρείται η χρήση της τεχνολογίας αυτής στο μέλλον στη μελέτη των αυτοάνοσων καταστάσεων.

Στο Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας και Ανοσολογίας εκτελούνται:

A) Με τη μέθοδο της Κυτταρομετρίας Ροής:

 • Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση–τυποποίηση υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος, Τ, Β, ΝΚ.
 • Προσδιορισμός υποπληθυσμών ΝΚ κυττάρων.
 • Προσδιορισμός CD4/ CD8 Τ Λεμφοκυττάρων.
 • Ανοσοφαινότυπος μυελού των οστών.
 • Τυποποίηση Λεμφοϋπερπλαστικών Νοσημάτων.
 • Ανίχνευση PNH κλώνου.
 • Ανίχνευση του λευκοκυτταρικού αντιγόνου HLA–B27.
 • Ανίχνευση αντιπατρικών αντισωμάτων.
 • Μέτρηση απόπτωσης σπέρματος (μέθοδος ανεξίνης).
 • Προσδιορισμός κατακερματισμού DNA σπερματοζωαρίων (DNA Fragmentation Index, DFI), 
 • Μέτρηση δεικτών οξειδωτικού stress (ROS) σε δείγμα σπέρματος (αλλοιώσεις DNA κλπ.)
 • Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων (Chlamydia trachomatis, CMV, HSV1/2) σε δείγμα σπέρματος (SPI testΤΜ).
 • Ανίχνευση σε τραχηλικό επίχρισμα του χλαμυδίου (Chlamydia trachomatis) και άλλων μολυσματικών παραγόντων.
 • Μέτρηση της κυτταροτοξικής δράσης των ΝΚ κυττάρων.
 • Προσδιορισμός κυτταροκινών για μέτρηση του λόγου Th1/Th2 λεμφοκυττάρων.
 • Προσδιορισμός CD34+ κυττάρων σε ομφαλοπλακουντιακό αίμα.
 • Ανίχνευση του αντιγόνου ESAT–6 για τον προσδιορισμό περιστατικών φυματίωσης.

Β) Ειδικές πράξεις και εξετάσεις υπογονιμότητας και παλινδρομήσεων:

 • Παρασκευή εμβολίου αντιπατρικών.
 • Θρομβοελαστόγραμμα για άμεση παρακολούθηση των παραμέτρων πήξης και ινωδόλυσης.
 • Σπερμοδιάγραμμα.
anosologia-kyttarikh-biologia-bottom

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ανοσολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας
Βασίλης Τσιλιβάκος, MD, PhD
Ιατρός Παθολογοανατόμος, Ανοσολόγος

Κλείστε ραντεβού σήμερα