Βιοπαθολογικό -
Μικροβιολογικό

Εκτός από τις συνήθεις εξετάσεις το εργαστήριο μας διενεργεί & πιο εξειδικευμένες καλλιέργειες βιολογικών υγρών.

Βιοπαθολογικό - Μικροβιολογικό

Η αξιοπιστία του τμήματος βασίζεται κατ’ αρχήν στην εμπειρία και τις εξειδικεύσεις του υπεύθυνου Βιοπαθολόγου κ. Γεώργου Γεωργούλια. Η εμπειρία του βασίζεται στην 20ετή πλήρη ενασχόληση του σαν επιμελητής στο νοσοκομείο Eρ. Ντυνάν, όπου διενεργούντο οι εξετάσεις των νοσηλευομένων αλλά και τα check up και οι ειδικότερες εξετάσεις των εξεταζομένων στα εξωτερικά ιατρεία. Πέραν αυτού μεγάλη εμπειρία αποκτήθηκε με την καθημερινή ενασχόλησή και αφοσίωσή του σαν επιστημονικός υπεύθυνος του μικροβιολογικού εργαστηρίου του Locus Medicus από το 2006.
Οι κύριες εξειδικεύσεις του κ. Γεωργούλια και του εργαστηρίου αφορούν τις λοιμώξεις καθώς και την κλινικοεργαστηριακή αιτιολογική προσέγγιση της υπογονιμότητας ζεύγους. Από το γραφείο αυτό καθορίζονται οι αγωγές και δίνονται οι γραμμές αντιμετώπισης των σύνθετων και επίμονων χρόνιων λοιμώξεων των γεννητικών οδών. Πέραν αυτού η στενή καθημερινή συνεργασία με τους άλλους κλινικούς και εργαστηριακούς επιστήμονες του Locus Medicus έχει συμβάλει πολύ στη σφαιρικότερη αντίληψη των παθήσεων και στην εύστοχη λήψη μέτρων για την αποφυγή αναζωπυρώσεων και υποτροπών.
Το προσωπικό του Μικροβιολογικού τμήματος αποτελείται από Τεχνολόγους παρασκευαστές άριστα εκπαιδευμένους, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία και γνώση.
Στο εργαστήριο διαθέτουμε όλες τις σύγχρονες πιστοποιήσεις και εκτελούμε συστηματικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα και ακριβή αιματολογικά αποτελέσματα είναι υψίστης σημασίας για εμάς.
Η ποικιλία των εξετάσεων του Μικροβιολογικού εργαστηρίου συμπληρώνεται από τις εξετάσεις που εκτελούνται στα υπόλοιπα εργαστήρια της εταιρείας που είναι το Μοριακό, το Ιστολογικό, το εργαστήριο Κυτταρογενετικής και το εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας και Ανοσολογίας. Ειδικότερα από το Μικροβιολογικό εργαστήριο εκτελούνται όλες οι κλασικές εξετάσεις μικροβιολογίας καθώς και μία σειρά από εξετάσεις που για τη διενέργεια τους απαιτείται εξειδίκευση και εμπειρία όπως οι παρακάτω:
 • Γενική εξέταση και καλλιέργεια βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, Πλευριτικό, Αρθρικό, Ασκητικό, Περικαρδιακό κτλ.)
 • Εξετάσεις ελέγχου σπέρματος (Καλλιέργεια και Βιοχημικές εξετάσεις σπέρματος)
 • Καλλιέργεια Stamey για έλεγχο προστατίτιδας.
 • Επίπεδα φαρμάκων
 • Ανίχνευση τοξικών ουσιών

Επίσης, στο Εργαστήριό μας διενεργούνται οι παρακάτω εξειδικευμένες μικροβιολογικές  εξετάσεις:

 • Rapid test Covid-19 και INFLUENZA Α&Β.
 • Εξέταση Αντισωμάτων SARS-CoV-2 (Covid-19) IgM και IgG.
 • Εξέταση INFLUENZA Α και Β: Ανίχνευση στελεχών του ιού της Γρίπης τύπου Α και Β, συμπεριλαμβανομένων και των πιο συχνών στην Ελλάδα Η1Ν1 και Η3Ν2 (Ανοσοχρωματογραφία).
 • Ειδικές καλλιέργειες: Καλλιέργεια μυκήτων για ονυχομυκητιάσεις και δερματομυκητιάσεις.
 • Μυκητόγραμμα με μέθοδο αναφοράς.  Προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας (MIC) με   χρωματομετρική μέθοδο μικροαραιώσεων.
 • MIC Colistin με μέθοδο   μικροαραιώσεων σε πλάκα (πρότυπη μέθοδος).
 • Προσδιορισμός MIC με E-test.
 • Φαινοτυπική ανίχνευση μηχανισμού αντοχής.
 • Καλλιέργεια B-Koch.
 • Αντιβιόγραμμα για Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma fermentans, Ureaplasma urealyticum , Ureaplasma parvum
 • Ανοσοκαθήλωση  πρωτεϊνών  ορού  και  εγκεφαλονωτιαίου  υγρού  για ποιοτική ανίχνευση και ταυτοποίηση ολιγοκλωνικών  ζωνών.
 • Ανίχνευση του αντιγόνου της Legionella στα ούρα (μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας μεμβράνης)
 • Ανίχνευση του πολυσακχαριδικού αντιγόνου του πνευμονοκόκκου στα ούρα (μέθοδο ανοσοχρωματογραφία μεμβράνης)
mikrobiologiko

Eιδικά πακέτα εξετάσεων, με χαμηλότερες τιμές:

Ιολογικός έλεγχος

 • HIV I & II
 • HBsAg
 • Anti-HCV (ολικά)

Προληπτικός Έλεγχος (Γενικό check-up)

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη, HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT- SGPT
 • γ GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Ολικά λιπίδια
 • Γενική ούρων

Έλεγχος θυρεοειδούς

 • T3 – T4 – TSH
 • FT3 – FT4
 • Anti-TPO, Anti-Tg
 • Θυρεοσφαιρίνη-TG

Έλεγχος 1ου Τριμήνου Εγκυμοσύνης (Προγεννητικός έλεγχος)

 • Γενική αίματος
 • Ομάδα αίματος-ρέζους
 • Ηλεκτρ/ση αιμοσφαιρίνης
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη
 • Αnti-Ιού ερυρθράς IgM-IgG
 • Αnti-Τοξοπλάσματος IgM-IgG
 • Αντι-Κυτταρομεγαλοϊού IgM-IgG
 • HIV I & II
 • HBsAg Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Anti-HCV (ολικά)
 • VDRL
 • Λιστέρια
 • TSH, FT4
 • Καλλιέργειες Κολπικού

Καλλιέργειες Κολπικού

 • Μικροσκοπική εξέταση κολπικού-τραχηλικού επιχρίσματος
 • Μέτρηση pH
 • Mικροσκοπική εξέταση κολπικού- τραχηλικού επιχρίσματος (xρώση GRAM)
 • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος ΑΕΡΟΒΙΑ
 • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
 • Καλλιέργεια για ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (M. hominis)
 • Καλλιέργεια για ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ (U. urealyticum)
 • Ανίχνευση αντιγόνου για ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C. trachomatis) (IFA)

Έλεγχος θρομβοφιλίας

 • Πρωτεΐνη S και Πρωτεΐνη C
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • APC Resistance
 • Αντιπηκτικό λύκου PTT-LA
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM και IgG
 • Αντισώματα αντι- β2GPI IgM και IgG
 • Ομοκυστεΐνη
 • Παράγων VIII

Κλείστε ραντεβού σήμερα