Κυτταρογενετική

Μία από τις βασικότερες διαγνωστικές μεθόδους της ιατρικής γενετικής.

Κλασική Κυτταρογενετική ανάλυση

Η κλασική κυτταρογενετική ανάλυση συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικότερες διαγνωστικές μεθόδους της ιατρικής γενετικής. Ο χρωμοσωμικός έλεγχος ενδείκνυται σε περιστατικά:
 • Προγεννητικού ελέγχου όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αριθμητικών ή δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών
 • Με καθ’ έξιν αποβολές
 • Με πρωτοπαθή υπογονιμότητα
 • Νεοπλασιών και ιδιαίτερα αιματολογικών
 • Με δυσμορφικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε κάποιο χρωμοσωμικό σύνδρομο με πνευματική υστέρηση αγνώστου αιτιολογίας
 • Με πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες
 • Γυναικών με πολύ κοντό ανάστημα
 • Με οικογενειακό ιστορικό δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών
 • Με διαταραχές διαφοροποίησης του φύλου

Η κυτταρογενετική ανάλυση βοήθησε σε πολλές περιπτώσεις τους εξειδικευμένους ιατρούς στον καλύτερο χειρισμό ανάλογων περιστατικών και στην εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας όπου ήταν δυνατόν.

Οδηγίες για την αποστολή δειγμάτων:

Καρυότυπος Περιφερικού Αίματος

2.5 ml περιφερικού αίματος σε ηπαρινισμένο σωληνάριο (Sodium Heparin). Ανακινήστε ελαφρά. Διατηρήστε το στους 8 βαθμούς Κελσίου. Αποστολή αυθημερόν, με μέγιστο χρόνο 24 ώρες. Σε ασθενείς που παίρνουν αντιβίωση ή υποφέρουν από πυρετό ή κρύωμα, να αποφεύγεται η λήψη αίματος.

Καρυότυπος Μυελού Οστών

2-3 ml μυελού των οστών σε ηπαρινισμένο σωληνάριο (Sodium Heparin). Ανακινήστε ελαφρά. Διατηρήστε το στους 8 βαθμούς Κελσίου. Αποστολή αυθημερόν.

Καρυότυπος Αμνιακού Υγρού

20 ml αμνιακού υγρού σε αποστειρωμένο σωληνάριο τύπου universal. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου. Αποστολή εντός 24 ωρών.

inside-banner-ypogonimotita
Καρυότυπος Χοριακών Λαχνών (βιοψία Τροφοβλάστης)

10-20 mg ιστού χοριακών λαχνών σε αποστειρωμένο σωληνάριο που περιέχει θρεπτικό υλικό που παρέχεται από το εργαστήριο. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου. Αποστολή αυθημερόν, με μέγιστο χρόνο 24 ώρες.

Καρυότυπος Εμβρυικού αίματος (fetal cord blood)

2.5 ml εμβρυικού αίματος (fetal cord blood) σε ηπαρινισμένο σωληνάριο (sodium heparin). Ανακινήστε ελαφρά. Διατηρήστε το στους 8 βαθμούς Κελσίου. Αποστολή αυθημερόν, με μέγιστο χρόνο 24 ώρες.

Καρυότυπος Υλικού Παλινδρόμου Κυήσεως, Θνησιγενούς Εμβρύου ή Νεογνού
 1. Εμβρυικό αίμα από ομφάλιο λώρο (fetal cord blood): 2.5 ml σε ηπαρινισμένο σωληνάριο (sodium heparin). Αποστολή αυθημερόν, με μέγιστο χρόνο 24 ώρες.
 2. Εμβρυικό αίμα από καρδιά (fetal heart blood): 2.5 ml σε ηπαρινισμένο σωληνάριο (sodium heparin). Αποστολή αυθημερόν, με μέγιστο χρόνο 24 ώρες.
 3. Ιστοτεμαχίδια υλικού απόξεσης εγκυμονούντος ενδομητρίου: Τοποθετήστε το δείγμα σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη χωρίς θρεπτικό υλικό. Αν υπάρχουν μόνο λάχνες, να τοποθετηθούν σε ειδικό υλικό για χοριακές λάχνες (βλέπε παραπάνω). Αποστολή αυθημερόν, με μέγιστο χρόνο 24 ώρες. Η εξέταση αυτή συνήθως συνδυάζεται με ιστολογική εξέταση για διερεύνηση αιτίων παλινδρόμησης ή αποβολής (βλ. εργαστήριο ιστοπαθολογίας).

Κλείστε ραντεβού σήμερα