Έλεγχος
Θρομβοφιλίας

Η αντιμετώπιση γίνεται με την χορήγηση ουσιών (κυρίως ηπαρίνης) που παρεμποδίζουν την πήξη του αίματος αμέσως μετά την γνωστοποίησης της κύησης.

Έλεγχος θρομβοφιλίας

Θρομβοφιλικές αιτίες. Αφορούν λογικά τον κίνδυνο αποβολών και σε μικρότερο βαθμό ή καθόλου τη δυσκολία σύλληψης.
Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει αυξημένη δυνατότητα θρομβώσεων των αγγείων του ενδομητρίου στην περιοχή εμφύτευσης με αποτέλεσμα την αναστολή της ροής του αίματος μέσα στα αγγεία και την ανεπαρκή τροφοδοσία του εμβρύου με θρεπτικά συστατικά. Σε υλικό απόξεσης παλίνδρομων κυήσεων, στη θέση εμφύτευσης του εμβρύου ιστολογικά φαίνεται συμφόρηση των αγγείων του ενδομητρίου, ρήξη του τοιχώματός του και αιμορραγίες με επακόλουθες νεκρώσεις της περιοχής τροφοδοσίας του εμβρύου. Αποδίδονται κυρίως σε γενετικές βλάβες παραγόντων της πήξης οι οποίες έχουν κληρονομηθεί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς της γυναίκας. Η αντιμετώπιση γίνεται με την χορήγηση ουσιών (κυρίως ηπαρίνης) που παρεμποδίζουν την πήξη του αίματος αμέσως μετά την γνωστοποίησης της κύησης.

Εμείς, στο εργαστήριο Locus Medicus, εκτός από τους γενετικούς λόγους θρομβοφιλίας, θεωρούμε πιθανό ότι διάφοροι μολυσματικοί παράγοντες, όπως ο κυτταρομεγαλοϊός, μπορούν να υπεισέρχονται στη δημιουργία του προβλήματος μέσω προσβολής των αγγείων. Δεν αποκλείεται καθόλου η εκδήλωση σχετικών εργαστηριακών παρατηρήσεων όπως η ανάπτυξη αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων που λαμβάνονται υπόψιν σε ιστορικό υπογονιμότητας ή παλινδρομήσεων να σχετίζονται με την παρουσία τέτοιων ιών. Εδώ όμως πρέπει να τονιστεί η συσχέτιση του θρομβοφιλικού κινδύνου όταν συνυπάρχει μαζί με ανοσολογικό παράγοντα με αποτέλεσμα τον αθροιστικό ή και πολλαπλασιαστικό κίνδυνο. Πριν από την απότομη ανάπτυξη των θρόμβων αλλά και μετά, χαρακτηριστικό φαινόμενο είναι η συμφόρηση και διάταση των αγγείων του φθαρτού (εγκυμονούντος ενδομητρίου). Στην ανοσολογική αιτιολογία προκύπτει ανάπτυξη νεκρωτικών περιοχών με πολύ χαλαρό υλικό (σαθρό) που στην επέκτασή της παρασύρει και αγγεία με αποτέλεσμα τη ρήξη τους, την αυτόματη αιμορραγική διαπότιση και την ανάπτυξη των αποκολλήσεων λόγω πλήρωσης με αίμα των νεκρωτικών σαθρών χώρων. Αυτή είναι η κύρια αιτία ανάπτυξης αποκόλλησης στο α’ τρίμηνο κύησης.

Με τον τρόπο αυτό συνδέεται η άποψη που αναπτύχθηκε κατά καιρούς στη βιβλιογραφία ότι η χορήγηση ηπαρίνης μπορεί να δρα σε βελτίωση του ανοσολογικού παράγοντα.

thrombophilia-bottom-sm

Εξετάσεις ελέγχου Θρομβοφιλίας κατά την διερεύνηση της υπογονιμότητας.

  • Τεστ Αντίστασης στην Ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C (APC resistance)
  • Παράγοντας V (μετάλλαξη V-LEIDEN)
  • Μετάλλαξη ομοκυστεϊναιμίας – MTHFR (μετάλλαξη C6777T)
  • Μετάλλαξη αναστολέα ενεργοποιημένου  πλασμινογόνου (PAI-1)
  • Παράγοντας ΙΙ – Προθρομβίνη (μετάλλαξη G20210A)
  • Μετάλλαξη ομοκυστεϊναιμίας – MTHFR (μετάλλαξη Α1298C)

Ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός βιοχημικών και μοριακών εξετάσεων για ανίχνευση πολυμορφισμών που προκαλούν γενετική προδιάθεση θρομβοφιλίας, κατά την διερεύνηση της υπογονιμότητας θεωρούμε οτι οι ποιο σημαντικές εξετάσεις για το έλεγχο της θρομβοφιλίας είναι συνδυασμός 2 ή περισσοτέρων από τις παραπάνω, ανάλογα με την περίπτωση και το οικογενειακό ιστορικό της εξεταζόμενης.

Κλείστε ραντεβού σήμερα