Ταυτοποίηση
Πατρότητας
Συγγένειας (Τεστ DNA)

Πολυετής συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες για έλεγχο ταυτοποίησης DNA

DNA TEST Ταυτοποίηση συγγενικής σχέσης/Πατρότητας/Μητρότητας

Το κέντρο μας ενδεικτικά μεταξύ άλλων προσφέρει τις παρακάτω ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ εξετάσεις:

• Ταυτοποίηση συγγενικών σχέσεων, καθορισμός της γονεϊκής σχέσης μεταξύ των ατόμων μιας οικογένειας.
• Ταυτοποίηση ατόμου ή αγνώστου βιολογικού δείγματος.

Το τμήμα Μοριακής βιολογίας και Γενετικής του Locus Medicus είναι ο πρώτος διαπιστευμένος οργανισμός στην Ελλάδα για την ταυτοποίηση συγγενικής σχέσης: DNA test πατρότητας, μητρότητας με συγκριτική ανάλυση γενετικού υλικού (ESYD ELOT EN ISO/IEC 17025).

Ακολουθεί τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες προσδιορισμού γενετικών δεικτών -DNA profiling (σύμφωνα με τις οδηγίες του International Society of Forensic Genetics, ENFSI και CODIS) και ακολουθεί αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).  Γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολυετή συνεργασία με δικαστικούς πραγματογνώμονες, με οργανώσεις MKO και διεθνείς οργανισμούς επανένωσης οικογενειών προσφύγων. Επίσης, το απαντητικό έγγραφο ταυτοποίησης πατρότητας/μητρότητας του Locus Medicus μπορεί να κατατεθεί ως επίσημο δικαιολογητικό στην Δ/νση αλλοδαπών και μετανάστευσης, για την έκδοση άδειας διαμονής.

dna-test-bottom

Κλείστε ραντεβού σήμερα