Ιστοπαθολογία

H εξειδίκευση μας αφορά το λεμφικό, το γαστρεντερικό & το ουρογεννητικό σύστημα.

Ιστοπαθολογία

Το εργαστήριο ιστοπαθολογίας της Locus Medicus είναι ο χώρος της πιο συμπυκνωμένης ευθύνης μεταξύ των εργαστηριακών δομών της. Ο λόγος είναι ότι επεξεργάζεται χειρουργικά και βιοπτικά υλικά που συχνά φέρουν μοναδικές πληροφορίες που αφορούν τις νόσους ή τις παθήσεις. Στους χειρισμούς των πολύτιμων και μοναδικών αυτών υλικά δεν επιτρέπονται λάθη. Στην εταιρεία μας η εξειδίκευση μας αφορά το λεμφικό, το γαστρεντερικό και το ουρογεννητικό σύστημα. Αυτά τα υλικά μελετάμε σε άμεση συνεργασία με τους κλινικούς συναδέλφους μας. Η συλλογή κλινικών πληροφοριών είναι απαραίτητη και η διασταύρωση με τα εργαστηριακά ευρήματα συνεχής. Εάν η κλασική ιστολογική εξέταση δεν επαρκεί για διάγνωση, ο παθολογοανατόμος σε άμεση επικοινωνία με τον παραπέμποντα κλινικό, προχωρά σε παραγγελία πιο εξειδικευμένων εξετάσεων που συνήθως είναι οι ιστοχημικές και οι ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις. Οι τρεις παθολογοανατόμοι που εκπροσωπούν το εργαστήριο ιστοπαθολογίας είναι πολύ έμπειροι και εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους, ενώ οι τρεις τεχνολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη βέλτιστη και σύντομη επεξεργασία του υλικού, τη συντήρηση μηχανημάτων και την σωστή διατήρηση των αναλωσίμων.

Στο Τμήμα Ιστοπαθολογίας εκτελούνται:

Α) Κλασικές ιστολογικές εξετάσεις:
  • Ιστολογικές εξετάσεις βιοπτικών δειγμάτων, παρακεντήσεων δια λεπτής βελόνης (FNA), και χειρουργικών παρασκευασμάτων όλων των οργάνων και ιστών.
Β) Ειδικές ιστολογικές εξετάσεις:
  • Εκτός της κλασικής κατεργασίας των ιστών, εκτελούνται ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, όπως επίσης και in situ ανοσολογικές εξετάσεις (ανοσοϊστοχημεία, ανοσοφθορισμός) τομών παραφίνης και ψυκτικού, με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση των νόσων αλλά και τη μελέτη προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών σε κακοήθη νεοπλάσματα.
Γ) Μοριακή ανάλυση βιοπτικού υλικού:
  • Ο εγκλεισμένος σε παραφίνη ιστός μπορεί να διερευνηθεί από το τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής του κέντρου, αφού προηγουμένως, με βάση ιστολογικά κριτήρια, ο παθολογοανατόμος επιλέξει την ακριβή θέση για την μοριακή κατεργασία. Κλασικό παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης αποτελεί η μοριακή ανίχνευση του ιού του ανθρώπινου θηλώματος (HPV) σε βιοπτικά υλικά τραχήλου μήτρας, τα οποία έχουν προηγουμένως εξεταστεί παθολογοανατομικά και έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία αλλοιώσεων του HPV.
  • Επιπλέον εκτιμάται η επαρκής περιεκτικότητα νεοπλασματικών κυττάρων σε ιστολογικές τομές, προκειμένου να γίνει η επιλογή θέσης υλικού για μελέτη βιοδεικτών, ώστε να καθορίζεται το είδος της αντικαρκινικής θεραπείας.

Δ) Ειδική διερεύνηση υλικού παλινδρόμου κυήσεως:
  • Εξειδικευμένη διερεύνηση επιτελείται σε υλικό απόξεσης ενδομητρίου ύστερα από παλινδρόμηση. Η προσέγγιση γίνεται με ανοσοϊστοχημική και ιστολογική μεθοδολογία, ενώ τα αποτελέσματα συνεκτιμώνται από τον παθολογοανατόμο επί τη βάσει του αναφερόμενου ιστορικού. Σκοπός είναι η απόδοση της παλινδρόμησης σε ανοσολογικά, χρωμοσωμικά, μολυσματικά ή θρομβοφιλικά αίτια, ή σε συνδυασμούς των ανωτέρω.
istopathologia-bottom

Κλείστε ραντεβού σήμερα