Ιατρείο διερεύνησης υπογονιμότητας ζεύγους
Βασίλη Τσιλιβάκου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ, MD, PhD

Παθολογία και Ανοσολογία Υπογονιμότητας
Υπεύθυνος Ιατρείου Διερεύνησης Υπογονιμότητας
Διευθύνων Σύμβουλος Locus Medicus
Λίγα προσωπικά στοιχεία
Ύστερα από ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια, στην Ιατρική Σχολή, προσέγγισα μια επιστήμη που κατά την γνώμη μου ξεκινούσε από τη μέση. Έπρεπε να θυμάμαι πολλά πράγματα και να επαναλαμβάνω πολλές σελίδες παραδοχών, ταξινομήσεων και ανα-ταξινομήσεων, για να κάνω καλά την δουλειά μου ως γιατρός. Το πλάτος της κάθε ειδικότητας είναι τεράστιο αν θέλεις να πλησιάσεις το απόλυτο και αυτό με στρέσαρε ιδιαίτερα. Στις 25 Ιανουαρίου του 1987 μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με την έρευνα στα ερευνητικά εργαστήρια του πανεπιστημίου Κρήτης. Ξαφνικά είδα ανθρώπους με άλλη κουλτούρα να αγωνίζονται να δημιουργήσουν νέες πληροφορίες, ο καθένας στον τομέα του.
Δρ. Βασίλης Τσιλιβάκος

Το ιατρείο ζεύγους ασχολείται με προβλήματα υπογονιμότητας η/και αποβολών.

Ανιχνεύει αιτίες στη γυναίκα, στον άνδρα αλλά και στο συνδυασμό των δύο συζύγων, που συχνά κρύβει λεπτομέρειες που ενοχοποιούνται στο πρόβλημα.

Το ιατρείο συνδυάζει το ιστορικό του ζεύγους με παραγγελία στοχευμένων εξετάσεων και αξιολόγησή των αποτελεσμάτων στο δεύτερο ραντεβού. Οι  εξετάσεις που παραγγέλλονται έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυχθεί στα ερευνητικά εργαστήρια του κέντρου και αποτελούν καινοτόμα αλλά και βασικότατα εργαλεία στη προσέγγιση του θέματος.

Καθορίζονται οι αιτίες της υπογονιμότητας και δίδεται αιτιολογική θεραπεία και σαφής καθοδήγηση.

Συνοπτικά οι στόχοι της αιτιολογικής διερεύνησης της υπογονιμότητας είναι:

Η κατάληξη σε μία λογική και ικανοποιητική εξήγηση του προβλήματος αποκαλύπτοντας τους επιμέρους παράγοντες που αθροιστικά προκαλούν την  υπογονιμότητα του ζευγαριού.

Η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κάθε προσπάθειας για τεκνοποίηση είτε μέσω φυσικής σύλληψης, είτε μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχοντας εκ των προτέρων αξιολογήσει και διορθώσει όλους τους γνωστούς παράγοντες υπογονιμότητας.

…ενώ την ίδια στιγμή τηρούμε δύο βασικούς κανόνες:

  • Την πραγματοποίηση των διαδικασιών διάγνωσης και θεραπείας με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος για το ζευγάρι και την μικρότερη δυνατή κατανάλωση φαρμάκων.
  • Την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάγνωσης και θεραπείας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στον κρίσιμο χρόνο του κάθε ζεύγους.

Κλείστε ραντεβού σήμερα