Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο & Πολυϊατρεiο

Εταιρικό Προφίλ

LOCUS MEDICUS

Το Διαγνωστικό και Ερευνητικό Εργαστήριο LOCUS MEDICUS ΑΙΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας από το 1996. Σήμερα λειτουργεί σαν Ανώνυμος Ιατρική Εταιρεία με έδρα στον Δήμο Χολαγού-Παπάγου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 246. Η Εταιρεία λειτουργεί με Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ 84/2001 και είναι συμβεβλημένη με ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα.

Το 1996 η ιδρυτική επιστημονική ομάδα της εταιρείας LOCUS-MEDICUS, ξεκίνησε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία η οποία θα συνδύαζε ισότιμα την παροχή υπηρεσιών υγείας με το αμιγώς ερευνητικό έργο. Στο επίπεδο της κλινικής έρευνας, εισήγαγε στην Ελληνική αγορά (και σε κάποιες περιπτώσεις στην Παγκόσμια) για πρώτη φορά την χρήση τεχνολογίας αιχμής και την τεχνογνωσία νέων (για την εποχή) διαγνωστικών τεχνικών, όπως αυτές της μοριακής παθολογίας, της γενετικής, της κυτταρομετρίας ροής κτλ. Η εισαγωγή των παραπάνω «εμβρυικών» για την εποχή διαγνωστικών εξετάσεων από την LOCUS-MEDICUS, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην μετέπειτα καθιέρωσή τους ως ευρέως χρησιμοποιούμενες εμπορικές εξετάσεις. Έτσι η LOCUS-MEDICUS καθιέρωσε στην συνείδηση του Έλληνα κλινικού ιατρού αλλά και στο ευρύ κοινό, τις νέες αυτές διαγνωστικές εξετάσεις στρώνοντας παράλληλα τον δρόμο και σε ανταγωνιστικές εταιρείες, επιτρέποντας και σε αυτές να διεισδύσουν στον χώρο των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παρόλα αυτά, η LOCUS-MEDICUS κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει την θέση του ηγέτη στην συγκεκριμένη αγορά, αλλά και να συνεχίζει να «γεννάει» νέους τρόπους διαγνωστικής προσέγγισης ιατρικών θεμάτων βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές αλλά και εφαρμόζοντας νέες εξετάσεις για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι ανήκει σε εργαζόμενούς της (γιατρούς, βιολόγους, επιστήμονες άλλων κατευθύνσεων, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). Είναι πολύ σημαντικό ο εργαζόμενος να αισθάνεται την εταιρία δική του και να θεωρεί την πρόοδό της προσωπική του υπόθεση.

Πρωτοπορία
Αν και η πρωτοπορία και οι επιτυχίες του τμήματος διερεύνησης της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας καθιέρωσαν από νωρίς το συγκεκριμένο ιατρείο και στην συνέχεια το γυναικολογικό ιατρείο του κέντρου, η LOCUS MEDICUS πλέον στεγάζει έναν αριθμό εξειδικευμένων και μη, κλινικών ιατρείων στον χώρο της, συμπεριλαμβανομένων των ιατρείων Γυναικολογίας, Γενικής Παθολογίας & Οικογενειακής Ιατρικής, Ειδικής Παθολογίας, Ουρολογίας/Ανδρολογίας κα.
Ανάπτυξη
Στην ανάπτυξη της εταιρίας η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση προϊόντων έρευνας στην εργαστηριακή ρουτίνα, κομβικό ρόλο έπαιζαν πάντα οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις των κλινικών συναδέλφων, είτε αυτών που δραστηριοποιούνται μέσα στην LOCUS MEDICUS, είτε αυτών που λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ο ρόλος των κλινικών ιατρών ήταν πάντα απαραίτητος στην εκτίμηση της κλινικής σημασίας των νέων δεδομένων που προέρχονται από την έρευνα. Επιπλέον και για αυτούς αποτελεί κίνητρο ο χειρισμός μοντέρνων, χρήσιμων στοιχείων στην καθημερινή τους κλινική πρακτική.

Παρέχουμε εξειδικευμένες πιστοποιημένες υπηρεσίες από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του κόσμου.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100%
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 100%
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 100%
Ποιοι Είμαστε

Στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο και Πολυϊατρείο  Locus Medicus ΑΙΕ λειτουργούν εργαστήρια κλασσικών και εξειδικευμένων εξετάσεων καθώς και κλινικά ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων που καλύπτουν ανάγκες για προληπτική ιατρική, για τον περιοδικό έλεγχο της υγείας, (check-up), αλλά και για την παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων (π.χ. υπέρταση, διαβήτης, ηπατίτιδα κτλ).

Παράλληλα, τα εργαστήρια και τα ιατρεία της Locus Medicus, εδώ και σχεδόν 25 χρόνια εξειδικεύονται στην διερεύνηση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας αγνώστου αιτιολογίας  και των καθ’ έξιν αποβολών έχοντας βοηθήσει περισσότερα από 15.000 ζευγάρια, χρησιμοποιώντας την κλινική και ερευνητική μας εμπειρία, την αποκλειστικής χρήσης τεχνολογία μας και τα διεθνώς πατενταρισμένα μας διαγνωστικά τεστ.

Εκτός υπογονιμότητας και των αποβολών, κύριος τομέας άμεσου επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι η διερεύνηση αιματολογικών κακόηθων νοσημάτων με συμμετέχοντες έξι επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Διαθέτουμε το μοναδικό εργαστήριο στη χώρα που συνδυάζει μοριακή, χρωμοσωμική, ιστολογική και ανοσοφαινοτυπική προσέγγιση.

Στους χώρους της εταιρείας παρέχονται άκρως εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τομείς που αφορούν τις χρόνιες λοιμώξεις του γεννητικού και του ουροποιητικού συστήματος, ανεξάρτητα με την ύπαρξη προβλημάτων υπογονιμότητας. Καθημερινά γίνεται εργαστηριακή και κλινική προσέγγιση αλλά και ειδικές πολύ αποτελεσματικές θεραπείες, με σκοπό την ύφεση των συμπτωμάτων και την αποκατάσταση της υγείας στην περιοχή. Επισημαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην προσέγγιση και θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ενδιαφερόμενους την τελευταία εικοσαετία σε θέματα αναγνώρισης πατρότητας ή άλλης συγγένειας, αλλά και σε θέματα κληρονόμησης χαρακτηριστικών. Στα θέματα αυτά παρείχετο αξιοπιστία, ταχύτητα και ασφαλώς εχεμύθεια.

Στην ανάπτυξη της εταιρίας η οποία διαχρονικά βασίζεται στην ενσωμάτωση αποτελεσμάτων και προϊόντων έρευνας στην εργαστηριακή ρουτίνα, κομβικό ρόλο έπαιζαν πάντα οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις των κλινικών συναδέλφων, είτε αυτών που δραστηριοποιούνται μέσα στην LOCUS MEDICUS, είτε αυτών που λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ο ρόλος των κλινικών ιατρών ήταν πάντα απαραίτητος στην εκτίμηση της κλινικής σημασίας των δεδομένων που προέρχονται από την έρευνα. Για αυτούς κίνητρο αποτελεί ο χειρισμός μοντέρνων, χρήσιμων στοιχείων και η εφαρμογή τους στην καθημερινή τους κλινική πρακτική.

Τέλος, η προσφορά της LOCUS MEDICUS στην Ελληνική και την Διεθνή επιστημονική κοινότητα αποδεικνύεται εμπράκτως με περισσότερες από 20 διεθνείς (και 8 Ελληνικές) δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και με περισσότερες από 35 συμμετοχές σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια (4 βραβεία συνεδρίων), 4 διεθνείς πατέντες. Παράλληλα η εταιρεία, στηρίζει έμπρακτα τους νέους Έλληνες επιστήμονες θέτοντας στην διάθεσή τους τόσο την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων της, όσο και την τεχνογνωσία των στελεχών της (Άμεση συμμετοχή σε 8 Διδακτορικές διατριβές νέων επιστημόνων, 3 Εκπονήσεις εργασιών Masters μεταπτυχιακών φοιτητών  (Το ένα με διάκριση και χρηματικό έπαθλο), 2 placement φοιτητών από Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας κ.α.)

Η λειτουργία των κλινικών ιατρείων σε λειτουργική απόσταση από τα εργαστήρια, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης εξετάσεων και στη συνέχεια άμεσης αξιολόγησης στην ίδια επίσκεψη! Αυτό εξοικονομεί επισκέψεις στον ασθενή και σε πολλές περιπτώσεις καθιστά την αντιμετώπιση του προβλήματος συντομότερη.

Εκτός όμως από την άμεση συνεργασία με τα εργαστήρια και τις ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρίας, αποτελεί αυτονόητο πλεονέκτημα η συνεύρεση συναδέλφων πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και η συνεκτίμηση σε καθημερινό επίπεδο, σύνθετων και προβληματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζονται στην ρουτίνα.

Είπαν
για εμάς

Η ομάδα του Locus Medicus, με επικεφαλή τον κ. Τσιλιβάκο, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το ήθος και την υψηλή ποιότητα εργασίας τους. Είθε ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί το θεάρεστο λειτούργημά τους!

Θεοφανώ & Βασίλης Montreal
Θεοφανώ & Βασίλης Montreal

Είναι όλοι παθιασμένοι με τη δουλειά τους! Αφού ακολουθήσαμε πιστά την αγωγή που μας συνέστησε, μέσα σε ένα μήνα έμεινα έγκυος φυσιολογικά και κατάφερα να φέρω στη ζωή ένα πανέμορφο και υγιέστατο πλασματάκι! Για μας ο κ.Τσιλιβάκος είναι ο θαυματοποιός μας!!! Σας ευχαριστούμε!!!

Μαρία Π.  Δημήτρης Π.
Μαρία Π. Δημήτρης Π.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κο Τσιλιβάκο και όλη την ομάδα του Locus Medicus για τις υπηρεσίες τους. Μας βοηθήσατε να βρίσκεται σε εξέλιξη μία όμορφη εγκυμοσύνη, γεγονός πολύ σημαντικό για εμάς!

Ανδρακάκος Γεώργιος – Δανή Σοφία
Ανδρακάκος Γεώργιος – Δανή Σοφία

Κλείστε ραντεβού σήμερα