Ποιοτικός Έλεγχος

Πιστοποιήσεις

LOCUS MEDICUS

Η LOCUS MEDICUS AIE εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και  ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 πιστοποιημένα από την TUV HELLAS και διαθέτει πιστοποιητικά διαπίστευσης με Αρ. 621 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN ISO15189:2012 και με Αρ. 737 από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Αντίστοιχα παρατίθενται τα ΕΠΕΔ Διαπίστευσης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Το κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα EQAS MEDICYN για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

TMHMA ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Το κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα CYTOGENETIC EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT (CEQA) για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω αναλύσεις Κυτταρογενετικής: Μεταγεννητική κυτταρογενετική ανάλυση, κυτταρογενετική ανάλυση για ώριμες Β- και Τ- νεοπλασίες, οξείες λευχαιμίες και μυοδυσπλασίες.

TMHMA ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας για τον ανοσοφαινότυπο περιφερικού αίματος.

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο μας είναι μέλος του CYSTIC FIBROSIS EUROPEAN NETWORK για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ XΛΑΜΥΔΙΩΝ (CHLAMYDIA-DNA)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο INSTAND e.V. EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT (EQAS) για την ανίχνευση του βακτηριακού γονιδιώματος του Chlamydia trachomatis για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ BCR/ABL

Το τμήμα Μοριακής Παθολογίας-Γενετικής του LOCUS MEDICUS συμμετέχει ενεργά στο UNITEDKINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR LEUCOCYTE IMMUNOPHENOTYPING για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στη διάγνωση των αιματολογικών δυσπλασιών. Το σχετικό πιστοποιητικό μπορείτε να το δείτε εδώ.

MOΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗ ΙΟΥ HPV

Το Κέντρο μας είναι μέλος του WHO GLOBAL HPV LABORATORY NETWORK και του EUROPEAN HPV TEST EXTERNAL QUALITY ASSURANCE SCHEME για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο INSTAND e.V. EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TECHNIQUES TUBERCULOSIS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Το Κέντρο μας είναι μέλος του UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR MOLECULAR DIAGNOSIS OF MYCOBACTERIA για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ / EPSTEIN – BARR (EBV)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο WHO GLOBAL EBV LABORATORY NETWORK, στο UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR MOLECULAR MICROBIOLOGY και στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο WHO GLOBAL CMV LABORATORY NETWORK , στο UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR MOLECULAR MICROBIOLOGY και στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ IOY HΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ΗΒV-DNA)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο QUALITY CONTROL FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ IOY HΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (ΗCV-RNA)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΠΗΤΟΪΩΝ (ΗSV-1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV-6, HHV-7, HHV-8)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR MOLECULAR MICROBIOLOGY και στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT FOR MOLECULAR MICROBIOLOGY και στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΒΟΪΟΥ Β-19 (PARVO B-19)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΠΟΛΥΩΜΑ ΙΩΝ (POLYOMA JC/BK)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΙΩΝ THΣ ΓΡΙΠΗΣ (INFLUENZA A, B)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΙΩΝ PARAINFLUENZA (1,2,3,4)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΙΩΝ RSV (A, B)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ CORONA ΙΩΝ (CORONAVIRUS)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΜΕΤΑΠΝΕΥΜΟΝΟ-ΙΩΝ (METAPNEYMONOVIRUS)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΑΔΕΝΟΪΩΝ (ΑDENOVIRUS)

Το Κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ TΩΝ ΡΙΝΟ-ΙΩΝ (RHINOVIRUS)

Το Κέντρο μας είναι μέλος του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ V-LEIDEN (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ V)

Το Κέντρο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ METAΛΛΑΞΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ)

Το Κέντρο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ METAΛΛΑΞΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ (MTHFR)

Το Κέντρο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ k-ras (εξ. 12,13)

Το Κέντρο μας είναι μέλος του COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS για την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Κλείστε ραντεβού σήμερα