Έλεγχος
Θρομβοφιλίας

Έλεγχος διαταραχής της πήξεως & προδιάθεση για θρομβώσεις.

Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Το κέντρο μας ενδεικτικά μεταξύ άλλων προσφέρει τις παρακάτω γενετικές και μη εξετάσεις θρομβοφιλίας:
  • Γενετικός & αιματολογικός έλεγχος παραγόντων πήξης.
  • Θρομβοελαστόγραμμα (TEG) για τον έλεγχο πήξης και ινωδόλυσης.
thrombophilia-bottom-sm

Κλείστε ραντεβού σήμερα