Ανίχνευση
Μολυσματικών
Παραγόντων

Με την χρήση σύγχρονων τεχνικών Μοριακής Παθολογίας.

Ανίχνευση Μολυσματικών Παραγόντων

Η χρήση σύγχρονων τεχνικών Μοριακής Παθολογίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, αποτελεί τα τελευταία έτη απαραίτητη συνιστώσα των μεθόδων ανάλυσης, καθώς προσφέρει απάντηση σε καίρια κλινικά ερωτήματα.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα της Μοριακής Διαγνωστικής προσέγγισης είναι:
  • Ανίχνευση πρακτικά οποιουδήποτε μολυσματικού παράγοντα κλινικής σημασίας,συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, ιών, μυκήτων, πρωτόζωων και παρασίτων.
  • Ποσοτικοποίηση/καθορισμός μικροβιακού φορτίου με σκοπό τον προσδιορισμό του σταδίου της λοίμωξης ή/και της απόκρισης μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά/αντιϊικά.
  • Ακριβής γενετικός προσδιορισμός (τυποποίηση) του είδους και διαχωρισμός μεταξύ συγγενών βιοτύπων του κάθε μικροοργανισμού με σκοπό τον καθορισμό/εξατομίκευση της αγωγής.
  • Εξαιρετική ευαισθησία (>90% )σε σύγκριση με τις κλασικές ανοσολογικές και μικροβιολογικές μεθόδους ανίχνευσης.
  • Η μέθοδος εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε βιολογικό υλικό.
  • Εξαιρετική ταχύτητα: Αποτέλεσμα εξέτασης εντός 24ώρου από την παραλαβή του δείγματος για επείγοντα περιστατικά (σε συνεννόηση με το εργαστήριο).
  • Το αποτέλεσμα της εξέτασης ΔΕΝ επηρεάζεται από ταυτόχρονη ή προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών/αντιϊικών φαρμάκων.
anixneysh-molysmatikwn-paragontwn-bottom-sm

Στα διαγνωστικά εργαστήρια LOCUS MEDICUS οι μοριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται πλέον με PCR πραγματικού χρόνου (REAL-TIME PCR) και όχι με απλή PCR επιτρέποντας έτσι την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του αποτελέσματος. Οι εξετάσεις του Τμήματος Μοριακής Παθολογίας πραγματοποιούνται με την χρήση ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (IVDM – In Vitro Diagnostic Method) αντιδραστηρίων και εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται πάντα ξεχωριστοί εσωτερικοί μάρτυρες ανά δείγμα για την διασφάλιση του ορθού αποτελέσματος. Το εργαστήριο μας, αποτελεί ένα εργαστήριο αναφοράς με πολυετή εμπειρία, διαπιστεύσεις (ESYD ELOT EN ISO 15189),  πατέντες με διεθνή ισχύ στη διάγνωση μολυσματικών παραγόντων (HIDDEN C® test in menstrual tissue), επιτυχημένες συμμετοχές σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους και δημοσιεύσεις (Michou V et. al. Molecular investigation of menstrual tissue for the presence of Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis collected by women with history infertility. J Obst Gynecol 2014; 237-42, Michou V et. al. Herpes virus infected spermatozoa following gradient centrifugation for IVF purposes, Andrologia; 2011).

Μοριακή Ανίχνευση Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων – STDs

Ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει παθήσεις που μεταδίδονται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής αλλά όχι μόνο. Η επαφή μπορεί να είναι κολπική, στοματική, πρωκτική, αλλά και δερματική ή μέσω επαφής με μολυσμένο βιολογικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση μόνο από τα συμπτώματα δεν είναι εύκολο να γίνει η διάγνωση και απαιτούνται στοχευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, με βασική τη Μοριακή ανάλυση.  Η εμπειρία και η ακρίβεια, είναι απαραίτητη ειδικότερα σε μοριακές αναλύσεις, που περιλαμβάνουν προσδιορισμό ιϊκού φορτίου HIV, HBV, HCV και καθορίζουν τη φαρμακευτική αγωγή κατά την παρακολούθηση του ασθενούς.

Προσφέρονται πακέτα, τα οποία σχετίζονται με υπογονιμότητα και με λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος και ανάλογα τις ανάγκες του εξεταζόμενου (Female and male Screen), περιλαμβάνουν ιούς, βακτήρια και μύκητες. Mε αυτό τον τρόπο ανιχνεύονται τα κυριότερα μικρόβια με μια ανάλυση, ενδεικτικά:

MultiSTDs Μοριακή ανίχνευση: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma Urealyticum/Parvum, M.hominis/genitalium, HSV1/2, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, Candida spp.

HPV: 49 τύποι του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων.

Κλείστε ραντεβού σήμερα